Posebni i zajednički dijelovi zgrade

Donosimo vam što sve ulazi u posebne odnosno zajedničke dijelove zgrade. Poznavanje razlike omogućuje svakom suvlasniku da zna što stvarno mora sam održavati tj. ono za što se mora brinuti upravitelj.      

Uredbom o održavanju zgradaposebni dio nekretnine je stan, poslovni prostor, drvarnica ili garaža, zapravo sve ono što može biti predmetom samostalnog vlasništva, dok pod zajedničke dijelove i uređaje spadaju:

 • nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija i sl.)
 • pokrov
 • prohodne i neprohodne zajedničke terase
 • pročelja zgrade uključivo prozori i vrata
 • elementi zaštite od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje i sl.)
 • krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade
 • dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne aparate u zajedničkim dijelovima zgrada
 • zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta
 • požarni prilazi, ljestve i stepeništa
 • dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu
 • instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade
 • instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna
 • vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
 • sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade
 • električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade
 • nužna i panik rasvjeta
 • zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
 • radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade
 • telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade
 • zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade
 • instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade
 • zajednička kotlovnica i toplinska podstanica
 • zajednička hidroforska postrojenja i bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl.
 • gromobranske instalacije
 • kanali za smeće
 • septičke jame

Pod uvjetom da ih i vaša zgrada sadrži, stavka sa gornjeg popisa bi trebala biti definirana i u vašem međuvlasničkom ugovoru.

Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite preko telefona ili online obrasca.