Čišćenje snijega ispred zgrade

Čišćenje snijega ispred ulaza zgrade je obveza propisana odlukama o komunalnom redu te je odgovornost koja pada na leđa suvlasnika zgrada i lokala koji se nalaze u zgradama.   

Koja su pravila u vezi čišćenja snijega?” i “Kolike su kazne za neočišćene prilaze?” ,  odgovor na ova pitanja nije univerzalan, zato jer svaki grad, općina i slično donose različita pravila i odluke za čišćenje snijega. U ono što možete biti sigurni je da ako u vašem gradu postoji barem mala šansa da padne snijeg taj isti snijeg će se trebati očistiti. Treba napomenuti da u “paketu” sa čišćenjem snijega često dolazi i uklanjanje leda i uklanjanje snijega sa krovova zgrada.

Čišćenje snijega ispred zgrada na javnoprometnim površinama je odgovornost suvlasnika i korisnika prostora u zgradi.  Za neočišćene površine oko zgrade mogu se dobiti novčane kazne od komunalnog redara, ali isto tako suvlasnici mogu biti tuženi za odštetu ukoliko je osoba doživjela nesreću uslijed neočišćenog snijeg. Svaka zgrada treba biti osigurana prema trećim osobama.

Organizacija unutar zgrade

Ova odgovornost se u zgradama uređuje na različite načine ovisno o tome što vama kao suvlasnicima više odgovora. Neki se suvlasnici organiziraju na način da se napravi raspored čišćenja snijega i da se isti objavi na oglasnoj ploči, dok se neki suvlasnici organiziraju na način da se plati nekom od suvlasnika koji će se brinut za čišćenje snijega. Bilo kako bilo, potrudite se organizirati savjestan i odgovoran način čišćenja snijega.

Čišćenje snijega i leda sa krova zgrade se organizira tako da se pronađe ovlaštena osoba koja taj posao zna obaviti, te da se postave obavijesti i upozorenja za prolaznike ispred vaše zgrade.

Odluke o komunalnom redu

Odluke možete pronaći preko internetskih tražilica tako da na primjer upišete “odluka o komunalnom redu Šibenik”, a mi ćemo ovdje dati neke primjere:

Smjernice koje su propisane odlukama o komunalnom redu u Zagrebu:

  • Snijeg se mora počistiti čim napada više od 5 cm u visini,
  • Led se odmah mora očistiti,
  • Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici i korisnici stanova, te poslovnih prostorija. Iznimno, za uklanjanje snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala vode brigu vlasnici i korisnici tih lokala,
  • Kazna za nečišćenje snijega je za fizičke osobe od 500,00 do 2500,00 kuna.

Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite preko telefona ili online obrasca.