Obvezni radovi na zgradama!

U ovom članku prolazit ćemo kroz popis obveznih radova, kojim su zakonima, odredbama, uredbama, propisima i pravilnicima zadani. Detaljnije o pojedinim obveznim radovima pročitajte klikom na pridružene linkove.   

Pojam obveznih radova odnosi se na sve radove koji se propisuju zakonima, uredbama, odredbama, pravilnicima. To su radovi na zgradi o kojima ne odlučuju ni suvlasnici, a ni upravitelj!

U obvezne radove spadaju:
1.) Osiguranje zgrade
2.) Redovno održavanje dizala u zgradama
3.) Dimnjačarske usluge
4.) Protupožarna zaštita
5.) Deratizacija i dezinsekcija
6.) Naknada upravitelju

Naknada za poslove koje upravitelj radi u ime zgrade i suvlasnika.

Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite preko telefona ili online obrasca.